Дэглэм зөрчиж, архи худалдсан хүмүүст хатуу хариуцлага хүлээлгэнэ

Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын гуравдугаар хэлтсийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн алба хаагч, ДХИС-ийн сонсогч нар явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд дараах зөрчлүүд …

Дэлгэрэнгүй

“Цагдаа”, “Дотоодын цэргийн харуул” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулна

Шалгаруулалтын хуваарь: Шалгаруулалтыг 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00 цагт (тусгай бэлтгэл, бие бялдрын) шалгалтыг, 02 дугаар сарын 08, 09-ний өдрийн 09:00 цагаас ерөнхий мэдлэг, ур чадвар, ярилцлагын шалгалтыг бүртгэсэн цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллага дээр зохион байгуулна. (уншиж …

Дэлгэрэнгүй